शुल्क प्राधिकरण (TAMP) मुंबई मध्ये १० वी आणि १२ वी पास साठी नोकरी ची मोठी संधी | TAMP Mumbai Bharti 2024

TAMP Mumbai Bharti 2024

TAMP Mumbai Bharti 2024:- शुल्क प्राधिकरण मुंबई अंतर्गत दहावी पास आणि बारावी पास व पदवीधर यांच्यासाठी पुढील पदांसाठी जाहिरात निघालेली आहे सहाय्यक रोकपाल लघुलेखक स्टेनोग्राफर ग्रीटिंग व इतर पदे जर तुम्ही सरकारी विभागांमध्ये नोकरी शोधत असाल तर तुमच्यासाठी ही अतिशय चांगली संधी …

Read more